Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Cookiebeleid.

Akkoord
Niet akkoord
Releasenotes

Hier informeren we jou over de nieuwste updates, functies en verbeteringen die we aan Fastlane hebben toegevoegd. Ons ontwikkelteam werkt constant aan het optimaliseren van Fastlane om jou een superieure gebruikerservaring te bieden. Of je nu al langer Fastlane gebruikt of net kennismaakt met ons product, hier vind je alle essentiële informatie over de recente wijzigingen.

Mei 2024

Onderstaande updates hebben wij in de maand mei doorgevoerd:

Bestaande verzekeringenIT-19554: Vanaf vandaag zijn de bestaande overlijdensrisicoverzekeringen en woonlastenbeschermers onderdeel bij het advies op basis van Consumptief Besteedbaar Inkomen. Ze worden meegenomen in de presentatie en het adviesrapport.

Feedback (1)IT-15914: Heb je een vraag of zie je iets wat beter kan? Klik dan op de feedbackknop in het klantdossier. Wij ontvangen jouw vraag of verbeterpunt samen met het dossier. Zo kunnen we je sneller en beter helpen. Samen maken we de Fastlane!

Screenshot 2024 05 07 16.48.26 (1)IT-19424: Bij de doelstelling 'Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid' splitsen wij de leningdelen. Bij het 'nieuwe afgesplitste (halve) leningdeel vermelden wij vanaf vandaag de resterende rentevastperiode en het actuele rentepercentage van het afgesplitste leningdeel.

Screenshot 2024 05 07 16.41.14 (1)IT-19526: In de verdiepende schermen bij de life-events tonen wij nu het percentage resterend inkomen wat door de adviseur is ingevuld in de applicatie.

Screenshot 2024 05 07 16.39.21IT-15399: Bij het downloaden van rapporten kennen wij de template ‘Financieringsopzet’. Hier selecteren wij standaard de financieringsopzet uit de samenvatting.

Screenshot 2024 05 07 16.30.57 (1)IT-19496: Het HDN-nummer van de ontvangende partij en de Naam van de ontvangende partij worden nu gemapt naar het LX-aanvraagformulier.

Netto maandlastIT-19484: De kosten die je klant maandelijks netto betaalt, kunnen hoger zijn dan de kosten die je bruto zou moeten betalen. Dit komt doordat we nu ook rekening houden met de bijtelling van het eigenwoningforfait en de dalende hypotheekrente (aftrek). Dit kan ertoe leiden dat op een bepaald moment de netto maandlasten hoger zijn dan de bruto maandlasten. We hebben deze verandering nu ook opgenomen in de grafieken.

Screenshot 2024 05 02 15.57.53 (1)IT-19421: Als je je postcode en huisnummer (en eventuele toevoeging) invult, halen we niet alleen het energielabel van het pand op, maar vullen we ook automatisch de datum in waarop dit energielabel is afgegeven.

Overbruggingshypotheek (1)IT-19566: We hebben de termen 'Verwachte verkoopwinst' en 'Verwacht verkoopresultaat' in de applicatie, financieringsopzet en andere rapporten veranderd naar 'Overbruggingshypotheek'.

Maart 2024

Onderstaande updates hebben wij in de maand maart doorgevoerd:

Screenshot 2024 03 26 10.31.51 (1)

IT-18660: In het adviesrapport tonen wij bij het thema 'Overlijden van de partner' nu zowel het verzekerde bedrag per maand als het te verzekeren totaalbedrag.

Screenshot 2024 03 26 10.41.51 (1)IT-19046: De bedragen die je verzekert om het verschil in consumptief besteedbaar inkomen af te dekken, als je arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt, zijn nu precies tot op de cent berekend.

Screenshot 2024 03 25 21.57.00 (1)IT-12065: Vanaf nu kun je de aanbieders van geld met elkaar vergelijken op twee verschillende manieren: in een lijst (naast elkaar) of in een tabel (boven elkaar). In het adviesrapport kan de tabel vervolgens als bijlage worden afgedrukt.

Screenshot 2024 03 25 22.14.52 (1)IT-18946: De automatisch opgestelde teksten die uitleg geven bij de adviezen over onderwerpen zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn aangepast en opnieuw geschreven.

Screenshot 2024 03 25 22.27.21 (1)IT-18878: De standaard disclaimer onder de inhoudsopgave van ons adviesrapport is verwijderd. Je kunt nu je eigen disclaimer handmatig toegevoegen aan de 'Inleidende tekst'.

Screenshot 2024 03 25 22.20.01 (1)IT-18767: De HDN-omschrijving 'Offerte.Aanvrager.Hypotheekgever.Inkomsten.Dienstbetrekking.Vast Flexibel Budget' is hernoemd naar 'Structureel flexibel budget'

Screenshot 2024 03 25 21.47.47 (1)IT-18646: Bij de doelstelling ‘Huidige situatie evalueren’ wordt de post 'Energiebesparende maatregelen' niet langer geprefilled op basis van het energielabel van de woning. 

Screenshot 2024 03 25 21.40.05 (1)IT-18978: Als een ondernemer zijn toetsinkomen laat bepalen door de nettowinst van de afgelopen drie jaar in te vullen, zullen we niet meer automatisch hetzelfde bedrag invullen bij de Inkomensverklaring Ondernemer (IKV).

Screenshot 2024 03 25 21.22.54 (1)IT-18848: We gaan de vraag 'Soort AO-dekking' in het LX-formulier voor de woonlastenbeschermer automatisch invullen met het antwoord: 'AO door elke oorzaak'.

Screenshot 2024 03 25 21.13.29 (1)IT-18847: Het antwoord op de vraag 'Belast in box' op het LX-formulier voor de aanvraag van een woonlastenverzekering wordt nu automatisch ingevuld met het antwoord 'Box 3'.

Screenshot 2024 03 25 20.55.41 (1)IT-17797: Eerder gemaakte en opgeslagen berekeningen kunnnen met één muisklik worden verwijderd.

Screenshot 2024 03 25 20.51.45 (1)IT-18944:  De automatisch gegenereerde motivatietekst bij het onderdeel 'Verantwoord lenen en betalen' is nu herschreven.

Screenshot 2024 03 25 20.49.31IT-18849: Geldverstrekkers vergelijken op basis van voorwaarden is vanaf nu mogelijk in de Fastlane

Screenshot 2024 03 08 11.19.10 (1)

IT-18247: Als je na een gebeurtenis het verzekerde bedrag verlaagt, passen wij automatisch de motivatietekst voor jou aan. Bijvoorbeeld, als de aanvrager overlijdt en het besteedbaar inkomen van de mede-aanvrager met € 2.750,90 daalt, en als je dan het verzekerde bedrag verlaagt naar € 2.000,00, passen wij de tekst aan zoals aangegeven in het screenshot hierboven.

Screenshot 2024 03 08 11.08.51 (1)IT-18564:  Vanaf vandaag is het weer mogelijk om bij het onderdeel 'Verzekeringen samenstellen' te kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering op twee levens. Deze keuzemogelijkheid is opnieuw beschikbaar, nadat deze eerder niet beschikbaar was.

Screenshot 2024 03 08 11.01.54 (1)IT-18634: Je kunt bij de betalingmethode advieskosten in het HDN-aanvraagformulier kiezen uit de opties: 'Meefinancieren in de hypotheek' of 'Voldoen uit eigen middelen'.

Screenshot 2024 03 08 10.57.07 (1)IT-16126: Als je bij een bestaande overlijdensrisicoverzekering in PortefeuilleSignalen aangeeft dat deze niet verpand is, wordt er onder de sectie voor ORV-dekking een extra veld toegevoegd met de naam 'Maandelijks onttrekken'. Om dit veld te berekenen, gebruiken we de volgende methode: we delen het actuele verzekerd bedrag door het aantal maanden tot aan de einddatum van de verzekering. Hierbij houden we rekening met een rentevergoeding van 2,00%.

Screenshot 2024 03 08 11.30.17 (1)IT-18593: Het jaar waarin de woning is gebouwd, wordt nu automatisch overgezet vanuit de Fastlane naar het HDN-aanvraagformulier.

Screenshot 2024 03 08 11.33.22 (1)IT-18594: De marktwaarde na verbouwing, wordt nu automatisch overgezet vanuit de Fastlane naar het HDN-aanvraagformulier.

Screenshot 2024 03 08 11.36.26 (1)IT- 18342:  We gebruiken momenteel het LX-formulier voor twee soorten aanvragen: overlijdensrisicoverzekeringen en (woon)lastenverzekeringen. Het HDN-schema toont bij elke aanvraag zes rubrieken onder de productcategorieën: (Woon)lastenverzekering, Inkomensverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, Uitvaartverzekering, Kapitaalopbouw en Kredietbeschermers.

Dit kan verwarrend zijn in de dagelijkse adviespraktijk. Daarom hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Voor (woon)lastenverzekeringen tonen we alleen de productcategorie 'Woonlastenverzekering' en verbergen we de overige vijf productcategorieën.
 • Voor overlijdensrisicoverzekeringen tonen we alleen de productcategorie 'Overlijdensrisicoverzekering' en verbergen we de overige vijf productcategorieën.

Februari 2024

Onderstaande updates hebben wij in de maand februari doorgevoerd:

Screenshot 2024 03 01 05.53.17 (1)IT: 18419: In het LX-aanvraagformulier voor een overlijdensrisicoverzekering wordt het HDN-veld 'Bron middelen' nu geprefilled met het antwoord 'Loon/pensioen/uitkering'.

Screenshot 2024 02 28 15.06.28 (1)IT-18246: Bij de adviesmethodiek 'Consumptief Besteedbaar Inkomen' introduceert de Fastlane bij de overlijdensrisicoverzekering een extra veld genaamd 'Verzekerd maandbedrag' voor de ORV. Als het verzekerd bedrag wordt gewijzigd of ingevuld, berekenen wij automatisch de 'Gewenste dekking'. Dit geldt tevens indien de adviseur de gewenste looptijd aanpast.

Screenshot 2024 02 28 11.49.50 (1)IT-18071: Je kunt nu opteren voor de "Zelf samenstellen" optie bij de woonlastenbeschermers. Hiermee kun je een bestaande verzekering toevoegen aan het overzicht van maandelijkse lasten.

Screenshot 2024 02 28 12.02.34 (1)IT-18418: De velden 'Ingangsdatum' en 'Commeriele productnaam' worden bij de aanvraag van een overlijdensverzekering via HDN, het zogenaamde LX-bericht, nu geprefilled

Screenshot 2024 02 28 12.12.19 (1)IT-18344: Bij de aanvraag voor een (Woon)Lastenbeschermer via HDN, het zogenaamde LX-bericht, worden de benodigde velden geprefilled met de data vanuit de Fastlane.

Screenshot 2024 02 16 09.54.18IT-18101: De volgende velden hebben wij vanuit de Fastlane gemapt naar het HDN-aanvraagformulier en of verbeterd:

 • Lening lopend Ja/Nee
 • Onderpand voor eigen bewoning Ja/nee
 • Bouwnummer onderpand bij nieuwbouw
 • Plannummer project bij nieuwbouw
 • Soort nieuwbouw
 • Verzekeringnemer kunnen verwijderen bij LX

Screenshot 2024 02 16 09.38.59IT-18174: Een hypotheek moet gedurende de hele looptijd haalbaar en betaalbaar zijn. Vanaf vandaag laten we de belangrijkste momenten waarop de maandlast wordt getoetst zien. Dit doen we met een grafiek genaamd 'Toetsmomenten' en met cijfermatige toetsmomenten onder de rubriek 'Acceptatienormen'.

Screenshot 2024 02 16 09.13.57IT-18038: We hebben een nieuwe rubriek toegevoegd aan de 'Maximale hypotheekberekening', namelijk het 'Onderpand'-gedeelte. In dit gedeelte laten we alleen het veld 'Energielabel' zien. Het energielabel wordt automatisch ingevuld met het E-label om de initiële uitkomst van de toets niet te verhogen. Als de adviseur een beter energielabel selecteert, zal het systeem opnieuw berekenen. Het energiebespaarbuget wordt niet automatisch ingevuld op basis van de labelkeuze van de adviseur. De adviseur kan dit later handmatig toevoegen.

4d69b052 b400 4c27 8d34 6d930217d947

IT-18181: We hebben een extra regel toegevoegd aan de 'De huidige hypotheek' genaamd 'Verantwoord hypotheekbedrag'. In de sectie 'Je betaalt maandelijks' wordt nu de tekst 'exclusief verzekeringspremies' opgenomen, en indien van toepassing, 'exclusief verzekeringspremies en overbruggingshypotheek'.

Screenshot 2024 02 13 20.28.55IT-18101: De volgende velden hebben wij vanuit de Fastlane gemapt naar het HDN-aanvraagformulier en of verbeterd. 

 • Betaalrekeningkorting
 • Energielabelkorting
 • Waarschuwingstekst dat ING maximaal vier leningdelen per hypotheek ondersteunt
 • Soort dekking bij de aanvraag overlijdensrisicoverzekering verbeterd
 • Bedrag meerwerk
 • Erfpacht Ja/Nee
 • Renteverlies tijdens de bouw
 • Flexibel jaarinkomen
 • Leningdeelnummer
 • Soort onderpand huidige woning
 • Soort onderpand toekomstige woning
 • Type onderpand
 • Verduurzaming besproken Ja/Nee
 • Koopsom grond nieuwbouwwoning

Screenshot 2024 02 13 20.35.54 (1)IT: 18105: Als de adviseur het vakje 'Meenemen naar HDN-aanvraag' aanvinkt, worden de leningdelen opgenomen in het HDN-aanvraagformulier.

Screenshot 2024 02 13 20.40.13 (1)IT-17934: In Fastlane Orientatie is het nu mogelijk om bij het gedeelte 'Verplichtingen' van de mede-aanvrager ook de Studieleningen op te nemen in de beoordeling.

Screenshot 2024 02 13 20.46.56IT-17934: In Fastlane Orientatie en bij het onderdeel 'Verplichtingen' in Fastlane Advies is nu een link naar de website van DUO toegevoegd. Hier kan de maandelijkse termijn voor de Studielening worden berekend.

Screenshot 2024 02 13 20.53.03IT-18146: De motivatieteksten voor het adviseren op basis van Consumptief Besteedbaar Inkomen (CBI) zijn toegevoegd aan de tekstenbibliotheek.

Screenshot 2024 02 13 20.57.53 (1)IT-18046: De premies bij 'Verantwoord blijven wonen', wanneer er geadviseerd wordt op basis van Consumptief Besteedbaar Inkomen (CBI), worden nu automatisch berekend.

Screenshot 2024 02 13 21.03.43 (1)IT-18040: Bij het onderdeel 'Doelstelling' kan nu per berekening worden gekozen om te adviseren op basis van de Gedragscode of op basis van Consumptief Besteedbaar Inkomen.

Screenshot 2024 02 13 21.08.26IT-17756: In de Instellingen heeft de adviseur nu de mogelijkheid om zelf in te stellen of hij/zij standaard wil rekenen met de maximale bedragen voor het verduurzamen van de woning op basis van het energielabel, en of hij/zij standaard wil adviseren op basis van GHF of CBI.

Screenshot 2024 02 13 21.13.08 (1)IT-17903: Binnen de Fastlane kunnen bij de doelstellingen 'Huidige situatie evalueren' en 'Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid' de zogenaamde 'Beheernormen' worden gebruikt. Hierbij geldt de LTI-vrijstelling van € 16.000,- NIET voor alleenstaanden met een inkomen van € 28.000,- of meer. Echter, de korting voor het energielabel van de woning en het bedrag om de woning te verduurzamen zijn WEL van toepassing.

Screenshot 2024 02 13 21.28.14 (1)IT-17945:  TRHK2024: Er is discussie ontstaan over hoe bepaalde artikelen (3.8, 4.3 en 4.4 TRHK) moeten worden geïnterpreteerd, omdat ze allemaal praten over het negeren van bepaalde factoren bij het berekenen van hypotheeklasten. Hierover is geen duidelijkheid verschaft in de Staatscourant, noch tijdens de consultatie. Er is het ministerie van Financiën gevraagd of er altijd een looptijd van 30 jaar moet worden gebruikt bij het omrekenen, en zij hebben bevestigd dat dit inderdaad het geval is. Hierop hebben wij de Fastlane aangepast.

Januari 2024

Onderstaand de updates die wij in de maand januari hebben doorgevoerd.

Een nieuwbouwwoning kopen (1)IT-17614: Bij de doelstelling 'Een nieuwbouwwoning kopen' wordt standaard het energielabel ingesteld op A+++, maar de adviseur heeft de mogelijkheid om dit te wijzigen.

Toetslast en Hypotheekbedrag (1)IT-17682: De titels in het gedeelte 'Toetsmomenten' zijn veranderd.

Rentepercentage studieleningIT-16636: We hebben het veld 'Rentepercentage' toegevoegd aan de studielening in het onderdeel 'Verplichtingen'.

Verantwoord lenen en betalen (1)

IT-17495: We hebben de tekst op de pagina 'Verantwoord lenen en betalen' van het Fastlane adviesrapport aangepast.

Overlijden alleenstaande staafdiagrammenIT-17592: In de verdiepende schermen bij het onderwerp 'Verantwoord blijven wonen', tonen we nu het resterende hypotheekbedrag na het overlijden van een klant die alleenstaand is.

Adviesmotivatie overlijden alleenstaande (1)IT-17594: Het is nu mogelijk om het advies voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering voor een alleenstaande klant te motiveren.

December 2023

Onderstaand de updates die wij in de maand december hebben doorgevoerd.

Releasenotes (2)IT-17145: Wij hebben de link naar de releasenotes toegevoegd aan de Fastlane.

VoorwaardenDe voorwaarden zijn nu gemakkelijk bereikbaar via het dropdown menu.

Woonquotes 2024De financieringslasttabellen voor 2024 staan live.

StudieschuldIT-16626: DUO Studieschuld op basis van gebruteerde verschuldigde maandlast
Er wordt vanaf de rekendatum 01-01-2024 anders omgegaan met de DUO-studieschuld. De daadwerkelijk verschuldigde maandlast is nu leidend in plaats van de oorspronkelijke studieschuld. Bij gelijkblijvende rentes zal dit leiden tot het minder zwaar meewegen van de studieschuld wanneer extra aflossingen worden gedaan. Het termijnbedrag voor de studieschuld wordt gebruteerd.

Screenshot 2023 12 03 20.21.43IT-16633: TRHK: Pulldownlijst met energielabels aangepast
De bestaande lijst met de energielabels is vervangen door de nieuwe lijst per de rekendatum 01.01.2024

EnergielabelB

Label

Extra bedrag

G

€ 0

F

€ 0

E

€ 0

D

€ 5.000

C

€ 5.000

B

€ 10.000

A

€ 10.000

A+

€ 20.000

A++

€ 20.000

A+++

€ 30.000

A++++

€ 40.000

A++++ met garantie

€ 50.000

IT-16623: Extra hypotheek afhankelijk van het energielabel van de woning
Een aanbieder van hypothecair krediet kan bij het aangaan van een hypothecair krediet de bedragen die behoren bij het energielabel van de woning zoals opgenomen in bovenstaand tabel buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast. Bij deze regeling is de minimale inkomensgrens vervallen.

EnergielabelC

Label

Extra bedrag

Geen energielabel

€ 10.000

Geen geldig energielabel

€ 10.000

G

€ 20.000

F

€ 20.000

E

€ 20.000

D

€ 15.000

C

€ 15.000

B

€ 10.000

A

€ 10.000

A+

€ 10.000

A++

€ 10.000

A+++

€ 10.000

A++++

€ 10.000

A++++ met garantie

€ 10.000

IT-16625: Extra hypotheekbedrag bij energiebesparende maatregelen | Verduurzamen
Voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in een woning worden de bovenstaande bedragen, behorend bij het energielabel van de woning, buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van de financieringslast. De minimale inkomensgrens is vervallen.

Screenshot 2023 12 03 20.55.20 (1)IT-16622: Alleenstaande consument met toetsinkomen vanaf € 28.000
Indien het hypothecair krediet bedoeld is voor een consument die alleenstaand is en een toetsinkomen heeft dat hoger is dan € 28.000 wordt € 16.000 buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van de financieringslast.

November 2023

WerkgeversregelingenπŸš€ 'Werkgeversregelingen'!
Vandaag introduceren we met trots 'Werkgeversregelingen', het nieuwste hoofdstuk in onze inventarisatietool. Dit is de volgende stap in het optimaliseren van jouw hypotheekadviesproces en het maakt het beoordelen van financiële situaties nog completer en efficiënter.

Met 'Werkgeversregelingen' kun je nu de volgende belangrijke aspecten in kaart brengen:
🌟 Pensioenregeling
🌟 WULBZ
🌟 Inkomensverzekeringen via de werkgever
🌟 Auto van de zaak
🌟 Fiets van de zaak

Dit betekent dat jouw hypotheekadvies nu rekening kan houden met een nog breder scala aan financiële aspecten, wat leidt tot nog beter onderbouwde beslissingen voor jouw klanten.

Gebruteerde toetslast (1)

Gebruteerde toetslast
Indien de resterende renteaftrek van een leningdeel korter is dan 10 jaar, dient te toetslast gebruteerd te worden. Dit doen we door de woonquote van box 1 te delen door de woonquote van box 3 en te vermenigvuldigen met de toetslast.

Woonquote Box 3Woonquote box 3
Naast de woonquote van box 1 vermelden wij nu ook de woonquote van box 3 en het bruteringspercentage. Dit bruteringspercentage gebruiken we indien de resterende renteaftrek korter is dan 120 maanden.

LXLX-aanvragen via HDN
Vanaf deze maand in het mogelijk om rechtstreeks een overlijdensrisicoverzekering en of een woonlastenbeschermer aan te vragen bij de aanbieder van jouw keuze via het HDN-netwerk.

Oktober 2023

Onderstaand de updates die wij in de maand oktober hebben doorgevoerd.

Vergelijk geldverstrekkersIT: 16341: Het vergelijken van geldverstrekkers is nu te vinden in het gedeelte 'Hypotheek samenstellen', in plaats van in het menu aan de linkerkant van het scherm.

Vergelijk verzekeringen (1)IT: 16341: Het vergelijken van verzekeringen is nu te vinden in het gedeelte 'Verzekeringen samenstellen', in plaats van in het menu aan de linkerkant van het scherm.

Verzekeringen samenstellen (1)IT-16341: De titel van het hoofdstuk over verzekeringen is aangepast van "Verzekeringen" naar "Verzekeringen samenstellen".

Verzekeringen LXIT-16341: We hebben het menu bij het onderdeel 'Verzekeringen aanvragen' uitgebreid met een nieuwe sectie voor verzekeringen die je individueel kunt aanvragen.

Screenshot 2023 10 16 10.27.49IT-13290: De financieringslast van een hypothecair krediet mag niet hoger zijn dan de toegestane financieringslast. Bij een annuïtair of lineair leningdeel is de resterende looptijd het uitgangspunt. Bij de overige aflosvormen is dat 30 jaar, indien het op basis van de persoonlijke omstandigheden van de consument verantwoord is. In geval van een leningdeel met een verpand opbouwproduct mag ook worden gerekend met de annuitaire last van de netto schuld, rekening houdend met de resterende looptijd.
Binnen de Fastlane kun je vanaf vandaag toetsen op basis van de volledige of resterende looptijd en op basis van de bruto of netto schuld.

Finly (2)Finly is binnen Fastlane ingeregeld als serviceprovider. Hierdoor is het mogelijk om jouw hypotheekaanvragen via het HDN-platform naar Finly te sturen.

Screenshot 2023 10 16 11.13.11 (1)IT-15912: Naast nieuwe features wil Fastlane ook user interface verbeteringen doorvoeren. Vandaag de knop 'Nieuwe berekening'. Hiermee wordt het voor de adviseurs makkelijker om een nieuwe berekening aan te maken en te switchen tussen bestaande berekeningen.

Energielabel bij nieuwbouw

IT-15556: Het is nu mogelijk om een energielabel te selecteren en op te slaan bij een nieuwbouwwoning, zelfs als de postcode van het onderpand nog niet is vastgesteld. 

Screenshot 2023 10 11 18.43.20IT-13837: Er is een nieuwe doelstelling toegevoegd aan de Fastlane: "Mijn overwaarde opnemen." Daarnaast kun je nu aangeven waarvoor je het geld van deze Box-3 financiering wilt gebruiken.

Engelse samenvattingIT-11445: Het aantal beschikbare rapporten in de Fastlane is uitgebreid met een Engelstalige samenvatting. Dit is vooral handig voor expats die overwegen een huis in Nederland te kopen.

Screenshot 2023 10 11 18.59.05IT-15523: Het inkomstenformulier biedt de optie om aan te geven of je het inkomen van de ondernemer wilt baseren op de inkomsten van de laatste drie jaar of op de Inkomensverklaring ondernemer. Deze keuze wordt nu ingevuld op het aanvraagformulier van HDN.

EBV toepassenIT-15953: Een aanbieder van hypothecaire leningen kan ervoor kiezen om bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek of bij het verhogen van een bestaande hypotheek voor energiebesparende aanpassingen aan een huis, een deel van het hypotheekbedrag, niet mee te rekenen bij het berekenen van de maandelijkse financiële lasten. Deze 'vrijstelling' kan worden toegevoegd aan een specifiek leningdeel of omgeslagen worden over alle leningdelen.

Periode inkomenIT-15744: Bij het onderdeel 'Inkomen' in het inventarisatiedeel, kun je bij inkomen uit loondienst naast het jaarinkomen nu ook het maandinkomen van jouw klant invullen.

September 2023

InkomenIT-15506: In het deel waar we de inkomensgegevens verzamelen, hebben we een teller toegevoegd. Hiermee kun je zien hoeveel verschillende bronnen van inkomen er zijn toegevoegd.

DoelstellingIT-15621: Als er nog geen dossier is aangemaakt, starten we in Fastlane Orientatie met de doelstelling 'Een bestaande woning kopen'. De mogelijkheid om de 'Huidige situatie te evalueren' is niet meer beschikbaar, omdat er op dat moment nog geen bestaande situatie is om te beoordelen.Huidige woningIT-15529: We hebben het adviesrapport uitgebreid met informatie over de woonoppervlakte, de verkoopprijs van de huidige woning.

Startdatum ondernemingIT-15311: Vanaf nu nemen we de datum, waarop een bedrijf begonnen is, mee wanneer we het totale inkomen berekenen.

Energielabel (1)iT: 14914: Als we een bestaand dossier in de Fastlane laden, voegen we standaard de doelstelling 'Huidige situatie evalueren' toe. Als de adviseur deze doelstelling wijzigt naar bijvoorbeeld 'Een bestaande woning kopen', dan verwijderen we de huidige gegevens over het onderpand en vervangen we deze door de nieuwe gegevens, inclusief het nieuwe energielabel.

Toetslast (1)IT-15432: Vanaf vandaag zullen we in de adviesmotivatie de teksten bij de toetsmomenten, voorzien van de bijbehorende bedragen voor de verantwoorde financieringslast en de verantwoorde hypotheekhoogte.

NHG kostenIT-15586: Vanwege een fout in de applicatie werden de NHG-kosten niet meegerekend in de totale financieringskosten en financieringsbehoefte, zowel in de applicatie zelf als in de rapporten. Dit is nu gerepareerd.

Fiscaal regime (1)IT-15472: Bij het overzetten van een bestaande hypotheek vanuit PortefeuilleSignalen naar de Fastlane, weten we of het leningdeel is afgesloten vóór of na 1 januari 2013. Ook hebben we de einddatum van de renteaftrek vanuit PortefeuilleSignalen. We gaan deze informatie koppelen aan de juiste velden in de Fastlane-berekening. Als het bestaande leningdeel als een box 3 lening wordt beschouwd, zullen we het veld 'Fiscaal regime' invullen met het antwoord 'Fiscaal regime niet van toepassing'. Daarnaast willen we nieuwe leningdelen in de Fastlane automatisch voorinvullen met: Fiscaal regime: → Vanaf 1 januari 2013 en Aftrekbaar: → 30 jaar of volgens de looptijd.

Screenshot 2023 09 08 16.00.41IT-15257: Bij sommige geldverstrekkers, zoals Argenta, verstrekken ze nieuw geld alleen onder een vrij specifieke voorwaarde of label. IBij Argenta is de productnaam van de Argenta Hypotheek veranderd naar Argenta Special Line.

Soort regeling (1)IT-15471: We hebben twee nieuwe velden toevoegd aan de sectie 'Bestaande hypotheek' in PortefeuilleSignalen. De nieuwe velden zijn: 'Soort regeling' en 'Rangorde'. Voor deze velden voegen we een keuzemenu toe dat gebaseerd is op het HDN-schema. De antwoorden die hierin worden gekozen, worden automatisch ingevuld in het HDN-formulier voor de huidige hypotheek van de klant.

Soort onderpand (2)IT-14992: We hebben de sectie 'Huidige woning' in PortefeuilleSignalen uitgebreid door een nieuw veld toe te voegen, namelijk 'Soort onderpand' volgens het HDN-schema. Hierbij wordt aan het keuzemenu een lijst met opties toegevoegd die overeenkomt met het HDN-schema voor 'Soort onderpand'. 

Afgiftedatum (2)IT-15479: We gaan een nieuwe functie toevoegen aan Fastlane Advies, specifiek in de sectie 'Onderpand'. In deze functie kan de adviseur de datum invullen waarop het energielabel is afgegeven. Daarnaast voegen we een handige link toe met de tekst "Zoek je energielabel". Als je hierop klikt, kom je terecht op de website waar je jouw energielabel kunt opzoeken. Het antwoord van deze zoekopdracht wordt automatisch gekoppeld aan het aanvraagformulier voor HDN.

Hypotheekrente vanaf AOW datumIT-14571: Wanneer degene die de aanvraag indient of de medeaanvrager de leeftijd heeft bereikt waarop ze recht hebben op AOW, gaan we opnieuw berekenen hoeveel ze kunnen lenen. We nemen daarbij een toetsrente van 5,00%, tenzij de adviseur deze in de 'Instellingen' heeft aangepast. In dat geval gebruiken we het specifieke rentepercentage dat is ingesteld door de adviseur.

Verkoop onder voorwaardenIT-15001: In PortefeuilleSignalen stellen we onder "Woningstatus" de vraag: Ben je van plan je huidige woning te verkopen? Als de adviseur hierop met ja antwoordt, stellen we een aanvullende vraag: Wil je je huis verkopen onder specifieke voorwaarden? We geven de adviseur dan een keuzemenu met de opties ja of nee. Als de adviseur voor "ja" kiest, laten we het HDN-keuzemenu zien met verschillende opties. De keuze die de adviseur hier maakt, vullen we automatisch in het HDN-formulier in.

Einddatum renteaftrekIT-14426: We gaan de vraag 'Wat is de einddatum voor renteaftrek?' vooraf invullen in het HDN-aanvraagformulier. Hiervoor gebruiken we de passeerdatum en voegen we de 'Periode aftrekbaar' toe die we vinden in de Fastlane. Dus als de passeerdatum bijvoorbeeld 01-10-2023 is en de periode aftrekbaar 18 jaar en 5 maanden bedraagt, dan krijgen we als antwoord op de vraag 'Einddatum renteaftrek' 01-03-2042.

Huidige woning verkopen NeeIT-15426: Als je als doel hebt om je hypotheek over te sluiten, wordt het HDN-vraagstuk 'Huidige woning verkopen (Ja/Nee)' automatisch ingevuld worden met het antwoord 'Nee'.

Premie totale looptijdIR-15496: Als je besluit om een andere verzekeraar te kiezen voor je woonlastenverzekering, dan wordt de premie nu opnieuw berekend voor de hele periode van de verzekering.

NieuwbouwIT: 11165: Bij het doel om een nieuwbouwwoning te kopen, hebben we nieuwe velden toegevoegd:
We hebben een keuzemenu toevoegd met de volgende opties: CPO bouw; Zelfbouw en Projectbouw.
Als de keuze zelfbouw is, hebben we opnieuw een keuzemenu toegevoegd met opties: Zelfbouw met één aannemer, Zelfbouw met meerdere aannemers, en Zelfbouw zonder aannemer.
Als de keuze CPO bouw of Projectbouw is, hebben we de velden: Plannummer project en Bouwnummer onderpand hieraan toegevoegd.
Alle ingevoerde gegevens zullen vervolgens worden gekoppeld aan ons HDN-formulier.

VerbergenIT: 14619: Wanneer het inkomensformulier is ingevuld (specificatie van het inkomen), verbergen we de velden 'Functie' en 'Inkomstenbron' in het CRM-gedeelte.

KredietbedragIT: 15516: Bij het 'Doorlopend krediet' bepalen we de toetslast als volgt: We nemen het kredietbedrag en vermenigvuldigen dit met 2%.

Onvoorwaardelijk verkocht NeeIT: 15514: Als de klant zijn of haar huidige woning nog niet definitief heeft verkocht, berekenen wij het bedrag dat overbrugd moet worden op deze manier: we nemen 90% van de 'verkoopprijs' van de woning, trekken de verkoopkosten en het resterende hypotheekbedrag ervan af.

Dit zijn de wijzigingen die we in september hebben gemaakt:

IT: 15516: Bij het 'Doorlopend krediet' bepalen we de toetslast als volgt: We nemen het kredietbedrag en vermenigvuldigen dit met 2%.

Onvoorwaardelijk verkocht NeeIT: 15514: Als de klant zijn of haar huidige woning nog niet definitief heeft verkocht, berekenen wij het bedrag dat overbrugd moet worden op deze manier: we nemen 90% van de 'verkoopprijs' van de woning, trekken de verkoopkosten en het resterende hypotheekbedrag ervan af.

Augustus 2023

Screenshot 2023 08 30 20.43.13 (1)IT-18383: De verplichtingen in Fastlane ADVIES worden automatisch ingevuld vanuit het CRM-gedeelte. In Fastlane ORIENTATIE kun je zelf de verplichtingen toevoegen. Deze worden niet bewaard in het CRM-gedeelte.

Verplichtingen (1)IT-18383: Als je de verplichtingen van de klant aanpast nadat je een berekening hebt gemaakt en opgeslagen, zullen alle berekeningen die je hebt gedaan automatisch opnieuw worden uitgevoerd.

ToetsmomentenIT-15272: De toetsmomenten beginnen vanaf de werkelijke startdatum, niet meer vanaf de eerste dag van die maand. Bijvoorbeeld: Als een klant op 4-8-2029 met pensioen gaat, laten we het toetsmoment zien vanaf 4-8-2029, en niet langer vanaf 1-8-2029.

Screenshot 2023 08 30 20.39.53 (1)IT-14999: De vraag in het HDN-aanvraagformulier: ‘Betalingsmethode advieskosten' wordt automatisch ingevuld met het antwoord: 'Meefinancieren in de hypotheek’ 

Screenshot 2023 08 30 20.29.16 (1)IT-14991: In de leesmodus van het dashboard in het CRM-gedeelte zijn de volgende velden verwijderd:

 1. Dienstverband
 2. AOW-inkomen
 3. Datum van vaststelling

Screenshot 2023 08 30 20.33.34 (1)IT-15005: We hebben twee nieuwe velden toegevoegd aan een leningdeel in Fastlane. De opties die je kiest in deze velden worden overgenomen naar het HDN-aanvraagformulier:

 1. Type leningdeel
 2. Fiscaal regime

OpslaanIT-15367: Wanneer je nieuwe informatie van de klant toevoegt en opslaat in het CRM-gedeelte, blijven we nu op dezelfde pagina. Na het indrukken van de knop om op te slaan, word je niet meer automatisch naar een andere pagina gestuurd.

Screenshot 2023 08 30 19.30.31 (1)IT-15395: We hebben de term 'Toetslast GHF' veranderd naar 'Toetslast ANM' (Annuïteit op maandbasis). Dit sluit nu beter aan bij de termen die gebruikt worden in de TRHK.

Toegestane financieringslast (1)IT-15394: We hebben de term 'Verantwoorde toetslast' veranderd naar 'Toegestane financieringslast'. Dit sluit nu beter aan bij de termen die gebruikt worden in de TRHK.

Screenshot 2023 08 31 11.06.37IT-12301: Bij de doelstelling 'Mijn hypotheek oversluiten' worden de HDN-vragen: 'Huidige hypotheek aflossen (Ja/Nee)' en Huidig leningdeel aflossen (Ja/Nee) standaard beantwoord met Ja.

Nog af te lossen bedrag (1)IT-14996: Bij een aflopend krediet of persoonlijke lening wordt het geleende bedrag en het resterende af te lossen bedrag nu automatisch ingevuld in het HDN-formulier.

Soort onderpand (1)IT-12550:  In het Fastlane-advies is een nieuw veld toegevoegd genaamd 'Soort onderpand', en dit veld is verbonden met het HDN-aanvraagformulier.

Fiscaal regimeIT-15003: In het Fastlane-advies is een nieuw veld toegevoegd genaamd 'Fiscaal regime', en dit veld is verbonden met het HDN-aanvraagformulier.

InkomensgegevensIT-15386: Als je het inkomen van de klant aanpast nadat je een berekening hebt gemaakt en opgeslagen, zullen alle berekeningen die je hebt gedaan automatisch opnieuw worden uitgevoerd.

Snel meer weten?

Vraag een demo aan of bel ons op 020 758 21 11

Fastlane-Wouter